Vol 6, No 1 (2018)

Jurnal Studi Sosial

Table of Contents

Articles

Happy Retno S, Pargito Pargito, Adelina Hasyim
PDF
Gita Ade Pradana, Darsono Darsono, Erlina Rufaidah
PDF
Hermia Kurnia Putri, Trisnaningsih Trisnaningsih, Adelina Hasyim Adelina Hasyim
PDF
Devi Yuliana, Risma Margaretha Sinaga, Irawan Suntoro
PDF